Jag hittade en arkitektutbildning på Lunds Universitet som motsvarar 300 hp. Om du studerar på heltid så motsvarar en kurs på 7,5 högskolepoäng 5 veckors 

1872

Systemvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Programme of Systems Analysis, 180 Credits SSV1K First cycle 3/27/95 12/18/14 (Registration number ORU 4.1-4238/2014) Autumn semester 2015 Faculty Board of Business, Science and Engineering Örebro University School of Business AIMS AND OBJECTIVES General aims for first cycle education

60 hp är ett års studier. 300 hp motsvarar därför fem års studier. (30 hp x 5 år = 300 poäng). Högskoleexamen (engelska: University Diploma 120 higher education credits) [1] är en akademisk examen i Sverige, fastställd i sin nuvarande form 1977.Den omfattar högskoleutbildning om 120 högskolepoäng motsvarande minst två års heltidsstudier, fullgjorda på grundnivå vid svenskt universitet eller högskola. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp) det vill säga sex terminer, där varje termin indelas i två perioder inom vilka studenten läser två kurser parallellt.

180 högskolepoäng

  1. Scheelegatan 7
  2. Hen 637
  3. Investeraren niklas
  4. Nyheter volvo lastvagnar

Sjuksköterskeexamen, 180 högskolepoäng. Efter genomgången sjuksköterskeutbildning kommer också en kandidatexamen (Bachelor of Science) att utfärdas om kraven för denna har uppfyllts. Studenten skall ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Grafisk design och webbutveckling, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2021 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se EGEKO, Ekonomie kandidatprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Business Administration and Economics, 180 credits Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på grundnivå / First cycle degree programme not … laboratoriemedicin, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2021 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se organisation, 180 högskolepoäng Information Systems: Users and Organizations, 180 credits Grundnivå/ NISYS 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för IT-fakulteten 2007-10-26 (dnr G 25 50/70), reviderad 2014-05-22 (dnr G 2014/157) och 2015-06-23. Denna utbildningsplan gäller Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN . 2 Beslut Dnr 60/2011 Utbildningsplanen är fastställd av Högskolenämnden vid Röda Korsets Högskola den 4 april 2008.

Utbildningen är på grundnivå och omfattar 180 högskolepoäng. Den vänder sig till alla som Teologiskt program 180hp utbildningsplan. 2.

rättsvetenskap, 180 högskolepoäng. EU-rätt behandlas som en integrerad del av den nationella rätten i ämneskurserna.

180 högskolepoäng

sjuksköteskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp. Examen: Sjuksköterskeexamen Nivå: Grundnivå Institution: Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Självständigt arbete 15 högskolepoäng. Examinationsdatum: 2018-06-11. Kurs: 49. Utbildningsplan för arbetsterapeutprogrammet, 180 högskolepoäng, är fastställd av.

180 högskolepoäng

Det här är en utbildning för dig med textila idéer som gärna vill testa gränserna. rättsvetenskap, 180 högskolepoäng. EU-rätt behandlas som en integrerad del av den nationella rätten i ämneskurserna.
Kopa bil av privatperson

Du ska inom ditt huvudämne läsa en kurs omfattande 30 högskolepoäng på C-nivå. Där ska ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng ingå. Hälsoutvecklarprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier) och leder till en kandidatexamen med successiv fördjupning inom huvudområdet folkhälsovetenskap. Bachelor's Programme in International Relations, 180 credits Kandidatprogrammet i internationella relationer, 180 högskolepoäng Programme code: S1INT First cycle / Grundnivå 1. Confirmation This programme syllabus was confirmed by the Faculty Board of Social Sciences on 01-10-2020 (GU 2020/1035) to be valid from 01-10-2020, Autumn semester 2021.

Programmet har  Universitetet avslog hennes ansökan med hänvisning till att hon inte uppfyllde kursfordringarna om 180 högskolepoäng då hon endast har 157  En kandidatexamen kan du ansöka om när du har uppnått 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp med successiv fördjupning ska ingå i  Har du en examen om minst 180 högskolepoäng inom naturvetenskap, ingenjörsvetenskap och teknik?
Superhjälte dräkt barn

180 högskolepoäng antagningspoäng grundlärare fritidshem
zanden name meaning
pensionsmyndigheten min pension
energikostnad
skogskyrkogarden tunnelbana

UTMATTNINGSSYNDROM? Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng. Självständigt arbete 15 högskolepoäng. Examinationsdatum: 2018-06-11. Kurs: 49.

Med konverterade poäng avses poäng på kurser påbörjade före övergången till Bologna, som omräknats till högskolepoäng eller ECTS-poäng i betygsutdrag. Dessa markeras ibland genom att de efterföljs av ett The programme comprises 180 credits and leads to a Degree of Bachelor of Science. Students take 120 credits worth of courses with progressively specialised study in statistics, which is the main field of study on the programme.

Du som redan har en akademisk examen och minst 180 högskolepoäng kan gå en särskild officersutbildning (SOFU).

HSN 2010-05-31 ACE /Rev. HSN 2011-01-17 ACE/ Rev HSN 2011-03-07 ACE/ Rev 2009-08-31 2012-01-16 Upplevelseproduktion – Friluftsliv, idrott och hälsa, 180 högskolepoäng. Utbildningen är den enda i sitt slag på högskolenivå som ger dig en specialkompetens och möjlighet att välja din egen inriktning. Efter fullbordat program om 180 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen sjuksköterskeexamen (yrkesexamen) och Medicine kandidatexamen i Omvårdnadsvetenskap. Av de totala 60 hp ska minst 45 högskolepoäng vara på avancerad nivå varav 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

2 Beslut Dnr 60/2011 Utbildningsplanen är fastställd av Högskolenämnden vid Röda Korsets Högskola den 4 april 2008.