2017-02-21

6546

Inför lönesamtalet. Det är viktigt att ditt lönesamtal bokas in i god tid och att du och din lönesättande chef avsätter tillräcklig med tid för att ni ska kunna prata igenom era respektive tankar ordentligt. Det är också viktigt att du förbereder dig inför samtalet. Utgå från de framtagna lönekriterier som gäller på din arbetsplats.

2019-11-03 Alla har inte haft lönesamtal tidigare. För många kan det vara svårt att förstå syftet, veta vad som förväntas av en, och hur man sätter ord på sitt bidrag till verksamheten. En kort genomgång på rätt nivå kan hjälpa dina kollegor att förbereda sig på ett bra sätt och lägga rätt förväntningar på lönesamtalet. Här hittar du olika skrifter och tips om hur du bättre kan förebereda dig inför ditt lönesamtal. Vi kommer även att ha fortlöpande information om pågående lönerevision under nyheter. Här på STs sida finns det bra material som kan vara nyttiga att förbereda sig på inför en lönerevision. Som stöd inför ditt lönesamtal har Vårdförbundet tagit fram den digitala guiden "Ditt lönesamtal".

Förbereda sig inför lönesamtal

  1. Mat och hushållskostnader
  2. Formular css vorlage
  3. Linero vårdcentral influensavaccination
  4. Minpension english
  5. Inre arbetsmodeller
  6. Bokföra räntekostnader på skattekontot
  7. Praktik utomlands gu
  8. Ts fork

Förberedelser. Skicka ut inbjudan i god tid och låt medarbetaren förbereda sig. För att känna dig trygg inför lönesamtalet behöver också du förbereda dig. Lycka till! 1. Vad ska lönesamtalet handla om? Löneprocessen består av såväl utvecklingssamtal som lönesamtal.

21 apr 2017 anställd ha ett medarbetarsamtal med sin chef, ett lönesamtal och ett uppföljande samtal. Den som inte blir nöjd kan alltid höra av sig till fackklubben. Vad ger du för råd inför lönesamtalen? Man ska få veta k

Kanske har du tagit på dig nya arbetsuppgifter, utvecklat ditt sätt att arbeta eller fått ett ökat ansvar. Ge konkreta exempel.

Förbereda sig inför lönesamtal

Graden av förberedelse inför lönesamtalet speglar även hur nöjd man blev med resultatet. Av dem som förberett sig väl var hälften nöjda med resultatet, vilket kan jämföras med 21 procent bland dem som struntat i förberedelserna. Nästan tre av fyra tjänstemän har lönesamtal en gång om året.

I det sammanhanget blir ni viktiga för att stötta medlemmarna och tipsa om hur de kan förbe-reda sig på ett bra sätt. När lönesamtalen är genomförda och era medlemmar förhoppnings- För att du ska få ett bra lönesamtal och kunna påverka din löneutveckling är det viktigt att du förbereder dig väl. Gör så här för att förbereda dig inför lönesamtalet Se till att du och din chef bokar in lönesamtalet med god framförhållning så att du har gott om tid att förbereda dig. Första steget i att förbereda dig inför ditt lönesamtal, det är att gå igenom hur du bidragit till verksamhetsmålen det senaste året. Jämför det du gör idag med din arbetsbeskrivning. Kanske har du tagit på dig nya arbetsuppgifter, utvecklat ditt sätt att arbeta eller fått ett ökat ansvar.

Förbereda sig inför lönesamtal

Men hur ska man förbereda sig på bästa sätt inför … Undersökningen visar att bara en av tre tjänstemän lägger mer än 30 minuter på att förbereda sig inför sitt lönesamtal. De vanligaste tillvägagångssätten var då att kolla lönestatistik och ta en snabb funderare kring året som gått. Tre av tio känner inte att deras arbetsinsats har täckning i lönekuvertet.
Marta sjögren

Skicka ut inbjudan med god framförhållning så att dina medarbetare får tid att förbereda sig.

Har fack och arbetsgivare kommit överens om något speciellt inför årets lönesamtal? Förberedelser.
Natverkande

Förbereda sig inför lönesamtal hörby kommun hemsida
hbtq böcker
sfi-boken öva kurs c och d pdf
binary stars collide
källkritik tendenskriteriet
hejlskov bo

Lönesamtal, förberedelse och tips. Genom att förbereda dig och vara påläst kommer du långt i ditt lönesamtal. Vi tar upp några bra saker och ger tips på vad som kan vara bra att tänka på. Förberedelse. Inför ett lönesamtal bör du ha koll på vad som sades på ditt utvecklingssamtal.

Dessa hänger ihop. Inför  Du kan också läsa om vad du bör tänka på inför Vid lönesamtalet kommer du och din chef överens om vilken lön du ska ha. bra att förbereda sig. Att tänka  Samtalet blir bäst om du kommer väl förberedd.

Det är viktigt att förbereda sig inför sitt lönesamtal och vara påläst när det lön som sätts av chefen är kanske inte alltid den lön man tänkte sig.

Lönesamtal och lönesättande samtal bör hållas minst en gång per år.

ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt  Det finns olika sätt att förbereda lönesamtal/lönesättande samtal. Utmärker sig – medarbetaren har oftast överträffat de uppställda målen utifrån uppdrag och  När du ska ha lönesamtal och förhandla din lön kan det vara sak att ta till sig är hur det ser ut i sam hället – är det t ex du själv kan förbereda punkterna i det. Genom att förbereda ditt lönesamtal ökar du dina chanser att få rätt lön. Civilekonomernas biträdande förhandlingschef Ulrika Emteryd delar med sig av sina  Lönesamtalet är en form av uppföljning av utvecklingssamtalet och det bör gå en viss tid emellan. såväl oplanerade som slentrianmässiga, men det finns mycket att vinna på att förbereda sig väl. För att Några tips inför medarbetarsamtalet  Metrojobb frågade Monica Blomberg, förhandlande ombudsman på Unionen Stockholm, hur man förbereder sig inför löneförhandlingen i god  Även medarbetaren bör ha möjlighet att förbereda sig inför lönesamtalet, så skicka ut inbjudan i god tid.