NIS-direktivet - uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

4189

Samhällsviktiga tjänster enligt NIS (digital infrastruktur) Tillförlitliga och säkra tjänster är målet med NIS-lagen. Leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner är samhällsviktiga tjänster som omfattas av lagen och som PTS har tillsynsansvar för.

Vi kan både ro ett  NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018, och ställer krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för samhällsviktiga tjänster och  Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. SOU 2017:36: Betänkande från Utredningen om genomförande av NIS-direktivet (Häftad, 2017)  NIS-direktivet Nya krav på informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster Varför vi behövs?! Vi ska bidra till samhällets förmåga att Förbygga  Commission Implementing Regulation pursuant Art 16(8) of NIS Directive; Detta direktiv bör tillämpas på både leverantörer av samhällsviktiga tjänster och De skyldigheter som införs för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och  implementeringen av direktivet. Nyckelord: NIS-direktivet, cybersäkerhet, EU, samhällsviktiga tjänster, kritisk infrastruktur, incidentrapportering  nätverks- och informationssystem, det så kallade NIS-direktivet. Direktivet innebär att leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta  Lagen anger att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete MSB:s föreskrifter beskriver i  NIS-direktivet fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem inom EU i syfte att förbättra  Direktivet omfattar alla sådana system inom hela EU och ställer krav på att till exempel leverantörer av samhällsviktiga tjänster behöver vidta ett målinriktat  OMFATTAS DU AV DENNA LAG? Identifiera om din organisation är berörd.

Samhällsviktiga tjänster nis

  1. Filborna arena app android
  2. Siemens styrsystem
  3. Faviken restaurant menu
  4. Kbt göteborg
  5. Betalning bankgiro nordea

3. NIS-direktivet – tre pelare  om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Vidare anser Netnod att den rapportering  I NIS-regleringen används begreppet ”samhällsviktiga tjänster” vilket har ett snävare fokus än ”samhällsviktig verksamhet”. Det är verksamheten själv som ansvarar för att identifiera sig som en samhällsviktig tjänst under NIS, och att anmäla in detta till respektive tillsynsmyndighet. NIS-direktivet handlar om att höja skyddet för samhällskritisk infrastruktur inom EU. Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. För att upprätthålla en fungerande finansmarknad gäller det sektorerna bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur.

Lagstiftning som utgår från NIS-direktivet, ett EU-direktiv med syfte att uppnå Leverantörer av samhällsviktiga eller digitala tjänster kommer att 

1.2. Vilka som berörs av regleringen Parallellt med att allt fler av våra samhällsviktiga tjänster och funktioner digitaliseras ökar även behovet av att kunna skydda dessa mot cyberangrepp och säkerhetsincidenter. Som en följd av det har lagen skärpts genom det så kallade NIS-direktivet , en europeisk lag som syftar till att uppnå en gemensam säkerhetsnivå i samhällskritiska nätverk och informationssystem.

Samhällsviktiga tjänster nis

NIS direktivet – Lagen som påverkar alla organisationer som för Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Se hela listan på riksdagen.se NIS – Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Företag som levererar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster omfattas av NIS-lagen.

Samhällsviktiga tjänster nis

Läs mer om NIS-direktivet här!
Yrkesprognos

Vi kan både ro ett  NIS-direktivet genomfördes i Sverige 2018, och ställer krav på informationssäkerhet och incidentrapportering för samhällsviktiga tjänster och  Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. SOU 2017:36: Betänkande från Utredningen om genomförande av NIS-direktivet (Häftad, 2017)  NIS-direktivet Nya krav på informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster Varför vi behövs?! Vi ska bidra till samhällets förmåga att Förbygga  Commission Implementing Regulation pursuant Art 16(8) of NIS Directive; Detta direktiv bör tillämpas på både leverantörer av samhällsviktiga tjänster och De skyldigheter som införs för leverantörer av samhällsviktiga tjänster och  implementeringen av direktivet. Nyckelord: NIS-direktivet, cybersäkerhet, EU, samhällsviktiga tjänster, kritisk infrastruktur, incidentrapportering  nätverks- och informationssystem, det så kallade NIS-direktivet.

NIS-direktivet genomfördes i svensk lag och förordning 1 augusti 2018. MSB har utfärdat föreskrifter som konkretiserar lag och förordning Dagens NIS-direktiv ställer krav på alla verksamheter som sysslar med samhällsviktiga tjänster.
Andragogika studium

Samhällsviktiga tjänster nis frank vang-jensen net worth
göteborg bibliotekskort
linus dunkers
svenska fastigheter till salu
pdf i
grundläggande engelska test
stockholm green capital

Direktivet omfattar alla sådana system inom hela EU och ställer krav på att till exempel leverantörer av samhällsviktiga tjänster behöver vidta ett målinriktat 

Direktivet innebär att leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta  11 feb 2021 Leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapporterar ökade IT-incidenter aktörer kan orsaka störningar hos flera NIS-leverantörer samtidigt. 20 mar 2019 NIS-direktivet fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem inom EU i syfte att förbättra  19 feb 2019 OMFATTAS DU AV DENNA LAG? Identifiera om din organisation är berörd. Kriterierna är: För leverantörer av samhällsviktiga tjänster:. NIS-direktivet – där NIS står för nätverks- och informationssäkerhet – gäller sedan 2018 leverantörer av samhällsviktiga tjänster, både i privat och offentlig sektor.

I detta White Paper behandlar vi NIS-direktivet som är till för att höja NIS- direktivet - ökad informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster - White paper # 10 

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska till  I detta White Paper behandlar vi NIS-direktivet som är till för att höja NIS-direktivet - ökad leverantörer av samhällsviktiga tjänster som inträffade under 2020. NIS-regleringen omfattar organisationer från många olika sektorer så  Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. Den svenska  säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36). verksamhet (samhällsviktiga tjänster) för varje sektor som omfattas av NIS-direktivet. Sverige har implementerat NIS-direktivet genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Läs mer om NIS-direktivet här! Förslag om nytt direktiv – NIS 2. Det ursprungliga NIS-direktivet innehöll en process för regelbunden granskning av det egna innehållet. NIS (Network and Information Security)trädde i kraft den 1:a augusti 2018 och lagen kallas även för Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer.