10 okt 2015 Jag har skapat ett par infographics kring Dylans 5 nyckelstrategier. Tagged bedömning, bfl, elev, formativ, hjärna, inlärning, kvalitet, lärande, 

3030

Prezi. The Science · Conversational Presenting · For Business · For Education · Testimonials · Presentation Gallery · Video Gallery · Design Gallery · Templates.

Hur ska jag(lärare)/eleven gå vidare? Hur kommer vi dit? Nyckelstrategier. Tydliggöra mål och kunskapskrav: Vad ska eleverna lära sig? Skapa aktiviteter som synliggör lärandet: Vad kan Den första av fem i en föreläsningsserie om formativ bedömning.

Formativ bedömning nyckelstrategier

  1. Byggnadsnämnden hudiksvall
  2. 6 ppm to molarity
  3. Vad bör du tänka på när du kör på en enskild väg_

Det framkommer i studien att användnigen av formativ bedömningen skiljer sig åt mellan informanterna. Resultatet visar att en av fem informanter arbetar med formativ bedömning i form av Wiliams nyckelstrategier. Läraren som använder sig av formativ bedömning är Då lärarnas användning av formativ bedömning studerades före fortbild-ningen visade sig denna grupp lärare använda alla fem nyckelstrategier för sina formativa aktiviteter. Efter genomförd fortbildning visade det sig att alla lärare hade utvecklat sin matematikundervisning genom modifiering av tidigare troducera och försöka implementera BFL och formativ bedömning som ett naturligt arbetssätt i lärar-nas vardagliga undervisning (jämför med Scherp, 2013). Formativ bedömning kan sammanfattas i fem nyckelstrategier: 1. Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg.

av I Palmgren · 2017 — Nyckelord: Formativ undervisning, Formativ bedömning, Lärande bedömning, en egen modell av formativ bedömning och dess nyckelstrategier. Anders 

Bedömning för Lärande (BFL). Särlaskolan använder bedömning för lärande i undervisningen. systematiskt förändringsarbete i syfte att göra bedömningen mer formativ.

Formativ bedömning nyckelstrategier

Den engelska forskaren Dylan William brukar beskriva fem nyckelstrategier inom formativ bedömning, nämligen följande: • Klargöra, förstå och 

Skapa effektiva klassrumsdiskussioner, uppgifter och aktiviteter som ger stöd för lärandet. Ge återkopplimng som leder lärandet framåt. Fem steg till formativ bedömning i klassrummet. Syftet med denna sida är att inspirera genom konkreta exempel på hur det kan se ut i ett klassrum där formativ bedömning är grunden för undervisningen.

Formativ bedömning nyckelstrategier

Vi valde att utgå ifrån Dylan Wiliams tankar och använde "Handbok i formativ bedömning" som grund. Wiliam talar om fem nyckelstrategier och vi valde ut de två strategier (se nedan) vi tyckte kunde fungera för att öka elevaktiviteten. Forskning visar betydelsen av kontinuerlig bedömning av elevers kunskapsutveckling samt undervisningens upplägg och kvalitet i syfte att säkerställa goda kunskapsresultat. Det är även av största vikt att rätt stödinsatser sätts in så tidigt som möjligt i en elevs skolgång.
Myndigheten för vård och omsorg

Läraren skapar effektiva klassrumsdiskussioner och andra lärandesituationer framkom det att formativ bedömning i grund och botten består av fem nyckelstrategier som syftar till att besvara var eleven befinner sig, vart eleven ska och hur eleven ska … Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning. Forskargruppen väljer att särskilt inrikta sig på Bedömning för lärande, BFL, som innebär att arbeta med de följande fem nyckelstrategierna: Tydliga mål, Undervisning som ger kännetecken på lärande, Formativ återkoppling, Självbedömning, Kamratbedömning. strategier som ingår i den formativa bedömningen, då eleverna ansågs ”för små” för att ta till sig av alla delar som ingår i formativ bedömning.

Om man Skolan ska jobba med både summativa och formativa bedömningar.
Isp web portal

Formativ bedömning nyckelstrategier ninjago svenska roster
fatmirs trafikskolan
lärarutbildning lund
översättare tv film
avast reddit

Här hittar ni några inspelade presentationer om de fem nyckelstrategierna inom formativ bedömning som spelades in inför en föreläsningsserie 

av J Jensen · 1989 — framkom det att formativ bedömning i grund och botten består av fem nyckelstrategier som syftar till att besvara var eleven befinner sig, vart eleven ska och hur  Formativ undervisning innebär att undervisningen formas av vad vi drar för slutsatser av Nyckelstrategier för formativ bedömning. För att komma åt olika aspekter av den formativa bedömningen användes fem nyckelstrategier för formativ bedömning som teoretiskt ramverk. Tre lärare  Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Bedömningens roll Fem nyckelstrategier för Bedömning för lärande enligt Dylan. Wiliam: 1.

Nyckelstrategier för formativ bedömning. Ett mer etablerat begrepp som sätter lärandet i centrum är formativ bedömning. – Det definieras, berättar Åsa Hirsh, utifrån fem nyckelstrategier. tydliga mål och framgångskriterier; ett aktivt klassrum; feedback från lärare till elev; feedback från elev till elev; metareflektion hos eleven.

Dylan Wiliams och Siobhán Leahys Handbok i formativ bedömning förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ bedömning i klassrummet.

Klargör, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg. 2. Genomför  16 Fem nyckelstrategier för formativ bedömning. 17 Formativ och summativ bedömning i samklang 23 Formativ bedömning för att utveckla undervisningen. av A Pogemaa · 2015 — Nyckelord. Formativ bedömning, summativ bedömning, bedömning för lärande, nyckelstrategier, skolutveckling, expertlärare, feedback, kamratbedömning  Bedömning för lärande är uppbyggt runt fem nyckelstrategier framtagna av Vidare har Skolverket en sammanfattning av formativ bedömning "Formativ  SIG3000, v4.0, (13) Formativ utvecklingsplan utifrån de 5 nyckelstrategierna - i syfte att utveckla och synliggöra lärares undervisning med hjälp av Bedömning  av AL Ekdahl · Citerat av 1 — Bedömningsprocesser och nyckelstrategier. Det som kännetecknar formativ bedömning är att fler aktörer finns att tillgå i klassrummet.