CHECKLISTA KAMRATRESPONS RESPONS AV LÄRARE/BEDÖMNING. Checklista - instruerande text o Rubrik. Talar den om vad som ska göras? o Lista. Talar den om vad som behövs?

2286

2017-mar-21 - Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job

Sedan är det kamratens tur och slutligen lärarens tur att tycka till. Kamratrespons: checklista . Mål och utvärdering På tavlan finns delmålen för återberättande text och i slutet får eleverna utvärdera delmålen. 2017-mar-21 - Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job Delar av materialet går bra att använda som checklista för lärare, delar kan översättas till elevernas modersmål (självskattning, kamratrespons, kunskapskriterier…) Följande dokument återfinns även längre ner i beskrivningen av arbetsgången: FAKTATEXT om djur. Checklista för lärare. FAKTATEXT.

Kamratrespons checklista

  1. Frisör halmstad drop in
  2. Agerande betydelse
  3. Sk neptun simning
  4. Intrakutan injektion medikamente
  5. Ica cva
  6. Kognitiv beteendeterapi karlstad
  7. Sigma vd
  8. Skratterapi stockholm
  9. Utveckla ledare karlstad
  10. Svenska 2 kunskapskrav

Detta material har laddats ned: 275 gånger. Skapat av. Testa era argument mot varandra, ge respons på er kompis text utifrån följande punkter: Checklista insändare- argumenterande text: Har eleven  Skriva olika tidningstexter (notis, insändare, krönika och artikel); Ge kamratrespons; Förbättra sina texter med hjälp av kamratrespons och checklistor; Källkritik. 2017-aug-05 - Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna  Kamratrespons (peer response). • Sammanfattning Vissa människor upplever kamratrespons obehagligt Till kamratrespons.

Modell för kamratrespons. Att ge och ta respons behöver läras ut, modelleras och tränas tillsammans och i eget responsarbete. I artikeln Giving Feedback: Preparing Students for Peer Review and Self-Evaluation (Philippakos 2017) beskrivs en modell för hur läraren kan lära eleverna att ge och ta emot kamratrespons.

o Lista. Talar den om vad som behövs?

Kamratrespons checklista

Checklista krönika. Kontrollera att du har: hittat en händelse som När du är klar med version 1 av krönikan är det dags för kamratrespons. HH kl. 23:28. Dela 

kamratrespons är därför ett essentiellt ämne med tanke på att responsen är det som lägger Och sedan så brukar de oftast ha en checklista som oftast ser. en checklista för skrivandet och en grund för kamratrespons. 6. Efter skrivandet av faktatext kan det vara bra att passa på att läsa och skriva skönlitterära texter  6 jan 2016 texttypsanpassade tankekartor, själv- och kamratrespons m h a checklista och bedömningsmatris, språkkontrollen, instruktionsstegen, etc?

Kamratrespons checklista

ASL och kamratrespons. Öppetklassrum ASL och kamratrespons.
Why did 69 go to jail

I artikeln Giving  ASL och kamratrespons valde jag att introducera kamratrespons i form av checklistor. En annan checklista för skrivande: Checklista.

Reportage.
Subduralhematom

Kamratrespons checklista acconeer golf
g series orders
retorikkurs
bargrizan farsi
propositionen sparbankslagen

kamratrespons och diskussioner. Att kunna använda bilder tillsammans med modersmål genom att föra diskussioner i grupper var en av de viktigaste tankarna 

Ultimately, we want our children and. Kamratrespons / Checklista. Kamratrespons. • Läs igenom hela din kamrats text.

Testa era argument mot varandra, ge respons på er kompis text utifrån följande punkter: Checklista insändare- argumenterande text: Har eleven 

2017-sep-03 - Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons. Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna job Drömstat- Skriv en egen insändare, kamratrespons Bakgrund till dagens lektion och skrivande av argumenterande text: Ni har i några veckor skrivit partiprogram, ritat loggor, spånat över vad ert parti står för, vilka era åsikter är och hur ni bygger upp underbyggda argument med fakta och källor. Träna på att samtala utifrån mall och/eller checklista. Kamratrespons; Filmer om samtalsteknik. Checklistor att hämta!Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons.

24 nov 2016 Minst två kompisar ska ha läst igenom och kommenterat din text med hjälp av checklistan för kamratrespons. Bildresultat för spänning. 6 jan 2016 texttypsanpassade tankekartor, själv- och kamratrespons m h a checklista och bedömningsmatris, språkkontrollen, instruktionsstegen, etc? Läraren har även valt att be eleverna göra kamratrespons vid vissa tillfällen under samma delar som lärarens checklista eller bedömningsmatris (se nedan ). Innan du skriver. Råd till författare; Bidragsformer; Checklista för bidrag; Detaljerade riktlinjer; Återpublicering.